Museum

Over het museum

MUSEUM TWEESTROMENLAND startte in 1986 in het oude raadhuis van Maasbommel. Naarmate de collectie toenam groeide het museum uit haar pand waardoor men in 1994 verhuisde naar het leegstaande klooster Sint Elisabeth in Beneden-Leeuwen. Het pand werd in 2010 ingrijpend verbouwd en er werd een moderne expositieruimte aangebouwd.

Het centrale thema van het museum is en was ‘het leven, wonen en werken in het land van Maas en Waal’. De rivieren, de twee stromen, met hun doorlopende dreiging van het water tekende het leven in de voorbije eeuwen. Er waren regelmatig overstromingen en in januari/februari 1995 was er de bijna-overstroming en de evacuatie van circa 15.000 bewoners. Maar de rivieren zorgden door hun vervoersfunctie ook voor werkgelegenheid in deze regio. Parlevinkers, binnenvissers en scheepswerven zorgden voor economische bedrijvigheid.

In 2018 maakte het museum een doorstart en zette een koerswijziging in waarmee aan ‘Tweestromenland’ een nieuwe betekenis werd geven: wisselende tijdelijke exposities, ondersteund door permanente exposities.

De permanente expositie waarin het ‘leven, werken en wonen‘ in vier thema’s wordt verbeeld’ en is (en wordt) ingericht volgens moderne museale inzichten en met de inzet van actuele technologie. In de tweede permanente tentoonstelling zijn werken van de Heumense kunstenaar Jac Maris, die in Beneden Leeuwen en omstreken een plek hadden, bij elkaar gebracht.

In de tijdelijke exposities gaat moderne kunst een verbond aan met het verleden, heden en toekomst rondom een actueel onderwerp. We werken samen met professionele kunstenaars, kunsthistorici, historici en inrichters. De tijdelijke exposities worden versterkt door (publieks)activiteiten zoals lezingen, concerten, theaterstukken en rondwandelingen. Ook de Jongerenraad krijgt ruim baan om haar ideeën bij een museum vorm te geven.

Wisselende tentoonstellingen en een rijke vaste collectie over het leven, wonen en werken in deze regio. Actuele thema‘s verbeeld in tentoonstellingen waarin moderne kunst en het verleden en heden steeds een verbond aangaan. De vaste collectie vertelt via vier thema’s het verhaal van de regio.

EEN EIGENZINNIG MUSEUM

Museum Tweestromenland wil een grensoverschrijdend museum zijn met onderwerpen die een veel groter gebied bereiken dan in het verleden. Beperkten we ons in het verleden tot het Land van Maas en Waal; met onze huidige tentoonstellingen hopen wij veel meer mensen aan te spreken. Wij proberen daarbij altijd een connectie te leggen tussen de cultuurhistorie en eigentijdse zaken. Juist op dat steeds verschuivende breukvlak ontstaan interessante dingen. 

Bij bijna ieder onderwerp is sprake van een verleden en een toekomst die we beide met elkaar in verband willen brengen. Daarbij gaan we eigenzinnig te werk. Niet zoekend naar onderwerpen die de bezoeker automatisch aanspreken maar meer naar onderwerpen die soms mogen prikkelen en een beetje schuren zodat het gesprek na het bezoek nog lang gaande blijft.

Museum ORGANISATIE

bestuur

VoorzitterWilma Willems
Vice-Voorzitter

Vacature

PenningmeesterEddie Pas
Tweede penningmeesterHelma Lagarde
Secretaris

Betsy Evers

Conservator

Roland Gieles

Coördinator vrijwilligers

Vacature

JongerenraadTwan van Lith
Marketing & Communicatie

Masjel van Ooijen

adviesraad

Martin te Beek, Piet van Erp, Toon van Gelder, Ad Poulisse, Marcel van der Vliet

jongerenraad

Stan Bekkers, Martijn Cornelissen, Tom van Leur, Marit van Kampen, Lars de Kock, Twan van Lith

werkgroepen

Educatie en kinderactiviteiten: Carla van Erp, Tine Leenders, Peter Vromans, Corrie Steenart en Arnold van Tiem (portefeuillehouder)

tentoonstellingen

Per tentoonstelling formeert de conservator een team met experts. Inrichting en vormgeving: Hein Molin.

vrijwilligers

Ruim 70 vrijwilligers werken in het museum.

Het bestuur en de vrijwilligers werken zonder vergoeding voor hun werkzaamheden.

Permanente expositie

CENTRAAL THEMA
Leven, wonen en werken in het land van Maas en Waal. De rivieren tekenden het leven: de dreiging van overstroming én het bieden van werkgelegenheid. Samen vormen de circa 8.000 voorwerpen een fysieke weergave van de cultuurhistorie in dit gebied.

de geschiedenis

MUSEUM TWEESTROMENLAND werd in 1994 gevestigd in het oude ‘Elisabeth’. Het gebouw is van 1931; op 12 juni 1932 werd het officieel in gebruik genomen als St. Elisabeth Gesticht door zes zusters van de Franciscanessen van de Heilige Familie die chronisch zieken gingen verzorgen

Wandel door de geschiedenis van

Het maas en Waalse leven

TWEEDE VERDIEPING
Een steenbakkerij, een klompenmakerij en een mandenmaker: beroepen in dit gebied. En je krijgt een inkijkje in de gezondheidszorginstelling van Druten, het huidige Boldershof / ’s Heeren Loo.

Sinds 2020 beschikt het museum over drie werken van JAC MARIS een plastiek van Jan Walraven uit 1963, ‘vissen’ buiten bij de entree en het plastiek voor de opening van de Basisschool de Leeuwenkuil in het Museumcafé.

EERSTE VERDIEPING
Via een chronologisch opgezette wandeling loop je door de geschiedenis van het land van Maas en Waal. Vanaf de prehistorie tot de bijna-overstroming van 1995, zie je hoe de mensen leefden in het Land van Maas en Waal

download jaarverslag

U kunt hier onze jaarverslagen downloaden: jaarverslag 2019 | jaarverslag 2020 | jaarverslag 2021
Tevens is ons beleidsplan ook downloadbaar: beleidsplan

partners

OVERHEID
Gemeente West Maas en Waal
Gemeente Druten
Gemeente Beuningen
Gemeente Wijchen
Provincie Gelderland
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

CULTURELE EN MAATSCHAPPELIJKE PARTNERS
Coöperatie Erfgoed Gelderland
Historische vereniging Tweestromenland
Museumvereniging Nederland
Stichting Erfgoed Gelderland
Stichting Kunstbakens

MUSEA

Museum Het Valkhof
Museum Kasteel Wijchen
Kasteel Hernen
Stoomgemaal de Tuut
Rijksmuseum van Oudheden – Leiden

WETENSCHAPPELIJKE PARTNERS
Bureau Leefomgevingskwaliteit / Archeologie Nijmegen (BLAN) 
Gelders Archeologisch Centrum (GAC)
Radboud Universiteit en Universiteitsbibliotheek (UB)
Regionaal Archief Nijmegen (RAN)

museum register

Het Museum Tweestromenland is geregistreerd in het Museumregister. In het voorjaar van 2021 is de herijking van de registratie is het museum opnieuw gecertificeerd.

Het Museumregister is een register van museale instellingen die aantoonbaar voldoen aan criteria voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum. Deze criteria zijn samengevat in de Museumnorm. 

Het beheer van het Museumregister wordt uitgevoerd door de onafhankelijke stichting Museumregister Nederland. Het doel van museumregistratie is het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea ten behoeve van het verantwoord beheer van het museale erfgoed in Nederland.

msm-2sl-bezoek

Museum
contact

adres

Pastoor Zijlmansstraat 3

6658 EE Beneden Leeuwen

Telefoon0487 – 595002
E-mailinfo@museumtweestromenland.nl
Facebook@museum2stromenland
Instagram@museumtweestromenland
BankNL36 RABO 013.08.91.207
KvK41057118
RSIN008435686

toegankelijkheid

Museum Tweestromenland is toegankelijk voor mensen met een beperking. Een parkeerplaats, hellingbaan, invalidentoilet en lift zijn aanwezig.