Museum

Over het museum

HET MUSEUM TWEESTROMENLAND startte in 1986 in het oude raadhuis van Maasbommel. De collectie nam toe en zo groeide het museum uit haar pand. In 1994 verhuisden we naar het leegstaande klooster Sint Elisabeth in Beneden-Leeuwen. In 2010 is het pand ingrijpend verbouwd en werd een moderne expositieruimte aangebouwd.

Het centrale thema van ons museum was het leven, wonen en werken in het land van Maas en Waal. De rivieren met de dreiging van het water was er altijd en dat tekende het leven in de voorbije eeuwen. Regelmatig overstromingen met in 1995 nog de bijna-overstroming en de evacuatie van de bewoners. Maar de rivieren zorgden door hun vervoersfunctie ook voor werkgelegenheid in deze regio. Parlevinkers, binnenvissers en scheepswerven zorgden voor economische bedrijvigheid.

In 2018 maakte het museum een doorstart en is een koerswijziging ingezet waarmee aan ‘Tweestromenland’ een nieuwe betekenis geven: wisselende tijdelijke exposities ondersteund door permanente exposities.

De permanente expositie waarin het ‘leven, werken en wonen‘ in vier thema’s wordt verbeeld’ en is (en wordt) ingericht volgens moderne museale inzichten en met de inzet van actuele technologie. In de tweede permanente tentoonstelling zijn werken van de Heumense kunstenaar Jac Maris die in Beneden Leeuwen en omstreken een plek hadden, bij elkaar gebracht.

In de tijdelijke exposities gaat moderne kunst een verbond aan met het verleden, heden en toekomst rondom een actueel onderwerp. We werken samen met professionele kunstenaars, kunsthistorici, historici en inrichters. De tijdelijke exposities worden versterkt door (publieks)activiteiten zoals een lezing, een concert, een theaterstuk en rondwandeling. Ook onze Jongerenraad krijgt ruim baan om haar ideeën bij een museum vorm te geven zoals de escape room die in de loop van 2021 wordt gelanceerd.

Wisselende tentoonstellingen en een rijke vaste collectie over het leven, wonen en werken in deze regio. Actuele thema‘s verbeeld in tentoonstellingen waarin moderne kunst en het verleden en heden steeds een verbond aangaan. De vaste collectie vertelt via vier thema’s het verhaal van de regio.

EEN EIGENZINNIG MUSEUM

Museum Tweestromenland wil een grensoverschrijdend museum zijn met onderwerpen die een veel groter gebied bereiken dan in het verleden. Beperkten we ons in het verleden tot het Land van Maas en Waal; met onze huidige tentoonstellingen zoals Metamorfose, over de Joden en over het Rampjaar 1672 hopen wij veel meer mensen aan te spreken. Wij proberen daar bij altijd een connectie te leggen tussen de cultuurhistorie en eigentijdse zaken. Juist op dat steeds verschuivende breukvlak ontstaan interessante dingen. Bij bijna ieder onderwerp is sprake van een verleden en een toekomst. Die beide willen wij met elkaar in verband brengen. Daarbij gaan we eigenzinnig te werk. Niet zoekend naar onderwerpen die de bezoeker automatisch aanspreekt maar meer naar onderwerpen die soms mogen prikkelen en een beetje schuren zodat het gesprek na het bezoek nog lang gaande blijft.

Museum ORGANISATIE

bestuur

Voorzitter Wilma Willems
Vice-Voorzitter Fried Jaspers
Penningmeester Cor Sonneveldt
Tweede penningmeester Helma Lagarde
Secretaris Maria van Wamel
Conservator Jaap van der Veen
Coördinator vrijwilligers Arnold van Tiem
Jongerenraad Twan van Lith
Marketing & Communicatie vacature

adviesraad

Martin te Beek, Piet van Erp, Toon van Gelder, Ad Poulisse, Marcel van der Vliet

jongerenraad

Stan Bekkers, Martijn Cornelissen, Tom van Leur, Twan van Lith

werkgroepen

Educatie en kinderactiviteiten: Carla van Erp, Tine Leenders, Peter Vromans en Arnold van Tiem (portefeuillehouder)

tentoonstellingen

Per tentoonstelling formeert de conservator een team met experts. Inrichting en vormgeving: Hein Molin.

vrijwilligers

Ruim 70 vrijwilligers werken in het museum.

Het bestuur en de vrijwilligers werken zonder vergoeding voor hun werkzaamheden.

Permanente expositie

CENTRAAL THEMA
Leven, wonen en werken in het land van Maas en Waal. De rivieren tekenden het leven: de dreiging van overstroming én het bieden van werkgelegenheid. Samen vormen de circa 8.000 voorwerpen een fysieke weergave van de cultuurhistorie in dit gebied.

Wandel door de geschiedenis van

Het maas en Waalse leven

TWEEDE VERDIEPING
Een steenbakkerij, een klompenmakerij en een mandenmaker: beroepen in dit gebied. En je krijgt een inkijkje in de gezondheidszorginstelling van Druten, het huidige Boldershof / ’s Heeren Loo.

Sinds 2020 beschikt het museum over drie werken van JAC MARIS een plastiek van Jan Walraven uit 1963, ‘vissen’ buiten bij de entree en het plastiek voor de opening van de Basisschool de Leeuwenkuil in het Museumcafé.

EERSTE VERDIEPING
Via een chronologisch opgezette wandeling loop je door de geschiedenis van het land van Maas en Waal. Vanaf de prehistorie tot de bijna-overstroming van 1995, zie je hoe de mensen leefden in het Land van Maas en Waal

download jaarverslag

U kunt hier onze jaarverslagen downloaden: jaarverslag 2019
Tevens is ons beleidsplan ook downloadbaar: beleidsplan

partners

OVERHEID
Gemeente West Maas en Waal
Gemeente Druten
Gemeente Beuningen
Gemeente Wijchen
Provincie Gelderland
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

CULTURELE EN MAATSCHAPPELIJKE PARTNERS
Coöperatie Erfgoed Gelderland
Historische vereniging Tweestromenland
Museumvereniging Nederland
Stichting Erfgoed Gelderland
Stichting Kunstbakens

MUSEA
Museum Het Valkhof
Museum Kasteel Wijchen
Stoomgemaal de Tuut
Rijksmuseum van Oudheden – Leiden

EDUCATIE
Cultuurknooppunt Wijchen-Beuningen 

WETENSCHAPPELIJKE PARTNERS
Bureau Leefomgevingskwaliteit / Archeologie Nijmegen (BLAN)
Gelders Archeologisch Centrum (GAC)
Radboud Universiteit en Universiteitsbibliotheek (UB)
Regionaal Archief Nijmegen (RAN)

museum register

Het Museum Tweestromenland is geregistreerd in het Museumregister. In het voorjaar van 2021 is de herijking van de registratie is het museum opnieuw gecertificeerd.

Het Museumregister is een register van museale instellingen die aantoonbaar voldoen aan criteria voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum. Deze criteria zijn samengevat in de Museumnorm. 

Het beheer van het Museumregister wordt uitgevoerd door de onafhankelijke stichting Museumregister Nederland. Het doel van museumregistratie is het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea ten behoeve van het verantwoord beheer van het museale erfgoed in Nederland.

Museum
contact

adres
Pastoor Zijlmansstraat 3
6658 EE  Beneden Leeuwen
Telefoon 0487 – 595002
E-mail info@museumtweestromenland.nl
Facebook @museum2stromenland
Instagram
@museumtweestromenland
Twitter @2Stromenland
Bank NL36 RABO 013.08.91.207
KvK 41057118
RSIN 008435686

toegankelijkheid

Museum Tweestromenland is toegankelijk voor mensen met een beperking. Een parkeerplaats, hellingbaan, invalidentoilet en lift zijn aanwezig.