Museum

Over het museum

MUSEUM TWEESTROMENLAND vertelt het verhaal van het leven, wonen en werken in het Land van Maas en Waal. Dit is een uniek gebied met een bijzondere geschiedenis. Zichtbaar vanaf de prehistorie via de Romeinse tijd tot de ontsluiting van het gebied in de tweede helft van de vorige eeuw. Deze lange geïsoleerde ligging tussen de twee rivieren en het leven met het water tekenden de sociaaleconomische ontwikkeling van dit gebied.

Een museum over geschiedenis met verbindingen naar het hier en nu in zowel de permanente als de tijdelijke tentoonstellingen. Deze verdiepen, verbreden en verrassen met regelmatig hedendaagse kunst in de hoofdrol. Kinderen worden uitgedaagd actief mee te doen. Op zondagmiddagen zijn er lezingen en concerten en zit het museumcafé vol.

In de programmering haken we aan op actuele regionale en landelijke thema’s. 

Ons museum is gehuisvest in het voormalige klooster Sint Elisabeth naast de kerk in het centrum van Beneden Leeuwen.

EEN EIGENZINNIG MUSEUM

Verleden, heden en toekomst brengen we met elkaar in verband. Op de verschuivende raakvlakken onderzoeken wij onderwerpen die soms mogen prikkelen en een beetje schuren zodat het gesprek na het bezoek nog lang gaande blijft. Beperkten we ons in het verleden tot het Land van Maas en Waal; met onze huidige tentoonstellingen hopen wij veel meer mensen aan te spreken.

Museum ORGANISATIE

bestuur

voorzitter
Wilma Willems

penningmeester
Eddie Pas

secretaris
Betsy Evers

jongerenraad
Twan van Lith

marketing en communicatie
Masjel van Ooijen

vacatures
vicevoorzitter
coördinator vrijwilligers

strategische bestuursadviseurs

conservator
Roland Gieles

strategische projecten
Wijnand Eissens
Erik Triemstra
René Megens

gebouw
Rini Romijnders

adviesraad

Martin te Beek, Piet van Erp, Toon van Gelder, Ad Poulisse, Marcel van der Vliet

jongerenraad

Stan Bekkers, Martijn Cornelissen, Tom van Leur, Marit van Kampen, Lars de Kock, Twan van Lith, Meike van den Heuvel

werkgroepen

Museum Objecten Registratie, Educatie en kinderactiviteiten, opbouw tentoonstellingen, PR en Communicatie, Horeca en ontvangst bezoekers, onderhoud en schoonmaak

tentoonstellingen

Per tentoonstelling formeert de conservator een team met experts. Inrichting en vormgeving: Hein Molin.

vrijwilligers

Ruim 70 vrijwilligers werken in het museum.

Het bestuur en de vrijwilligers werken zonder vergoeding voor hun werkzaamheden.

Permanente expositie

Leven, wonen en werken in het land van Maas en Waal. De rivieren tekenden het leven: de dreiging van overstroming én het bieden van werkgelegenheid. Samen vormen de circa 8.000 voorwerpen een fysieke weergave van de cultuurhistorie in dit gebied. Het filmpje hieronder geeft een beeld van de overstroming in 1925.

de geschiedenis van ons gebouw

Museum Tweestromenland werd in 1994 gevestigd in het oude ‘Elisabeth’. Het gebouw is van 1931; op 12 juni 1932 werd het officieel in gebruik genomen als St. Elisabeth Gesticht door zes zusters van de Franciscanessen van de Heilige Familie die chronisch zieken gingen verzorgen.

Wandel door de geschiedenis van

Het maas en Waalse leven

TWEEDE VERDIEPING
Een steenbakkerij, een klompenmakerij en een mandenmaker: beroepen in dit gebied. Maar ook een kruidenierswinkel en een stoffenwinkeltje. Je krijgt een inkijkje in het verleden van de Drutense gezondheidszorginstelling: Boldershof/ ’s Heeren Loo.

Sinds 2020 beschikt het museum over drie werken van JAC MARIS:
– een plastiek van Jan Walraven uit 1963
– ‘vissen’ buiten bij de entree
– het kunstwerk dat gemaakt werd voor de
  opening van basisschool de
  Leeuwenkuil

 

EERSTE VERDIEPING

Via een chronologisch opgezette wandeling loop je door de geschiedenis van het Land van Maas en Waal. Vanaf de prehistorie tot de bijna-overstroming van 1995, zie je hoe de mensen hier leefden.

download jaarverslag

U kunt hier onze jaarverslagen downloaden: jaarverslag 2019 | jaarverslag 2020 | jaarverslag 2021
Tevens is ons beleidsplan ook downloadbaar: beleidsplan

partners

OVERHEID
Gemeente West Maas en Waal
Gemeente Druten
Gemeente Beuningen
Gemeente Wijchen
Provincie Gelderland
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

CULTURELE EN MAATSCHAPPELIJKE PARTNERS
Historische vereniging Tweestromenland
Museumvereniging Nederland
Stichting Erfgoed Gelderland
Stichting Kunstbakens

KUNST
Op projectmatige basis samenwerking met verschillende kunstorganisaties

MUSEA

Museum Het Valkhof
Museum Kasteel Wijchen
Kasteel Hernen
Stoomgemaal de Tuut
Rijksmuseum van Oudheden – Leiden
Watermuseum Arnhem

WETENSCHAPPELIJKE PARTNERS
Bureau Leefomgevingskwaliteit / Archeologie Nijmegen (BLAN) 
Gelders Archeologisch Centrum (GAC)
Radboud Universiteit en Universiteitsbibliotheek (UB)
Regionaal Archief Nijmegen (RAN)
Regionaal Archief Rivierenland (RAR)

 

museum register

Het Museum Tweestromenland is geregistreerd in het Museumregister. In het voorjaar van 2021 is de herijking van de registratie is het museum opnieuw gecertificeerd.

Het Museumregister is een register van museale instellingen die aantoonbaar voldoen aan criteria voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum. Deze criteria zijn samengevat in de Museumnorm. 

Het beheer van het Museumregister wordt uitgevoerd door de onafhankelijke stichting Museumregister Nederland. Het doel van museumregistratie is het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea ten behoeve van het verantwoord beheer van het museale erfgoed in Nederland.

msm-2sl-bezoek

Museum
contact

adres

Pastoor Zijlmansstraat 3

6658 EE Beneden Leeuwen

Telefoon0487 – 595002
E-mailinfo@museumtweestromenland.nl
Facebook@museum2stromenland
Instagram@museumtweestromenland
BankNL36 RABO 013.08.91.207
KvK41057118
RSIN008435686

toegankelijkheid

Museum Tweestromenland is toegankelijk voor mensen met een beperking. Een parkeerplaats, hellingbaan, invalidentoilet en lift zijn aanwezig.