Tentoonstellingen

Wisselende tentoonstellingen verbeelden het verleden en heden vanuit eigentijdse en verrassende invalshoeken waarin moderne kunst stevig is verankerd.

huidige tentoonstellingen

2021-2022Ru Paré
2022Prehistorie en Romeinse tijd
2022Water
2022Molens

verwacht

2022Jeugdcultuur
2023Nieuwe Nederlanders
2023Metamorfose
2023Kastelen
2023VR Game
2023Filmfestival

alle tentoonstellingen

2018Meistaking 1943
2019Honderd jaar Onderwijs in het land van Maas en Waal
2020Over stromen, de bijna overstroming van 1995
2020Bevrijding zonder vrede
2021Metamorfose
2022Joden in het land van Maas en Waal

TentoonStelling uitgelicht

maand van de geschiedenis

2 oktober 15.00 uur opening van de maand van de Geschiedenis met de premiere van de Coronafilm!

TentoonStelling uitgelicht

ru paré

De tentoonstelling over Ru Paré is tot eind 2022 te zien. Ru Paré is een kunstenares die in Druten werd geboren.

Haar opleiding tot kunstenaar volgde ze in de twintiger jaren van de vorige eeuw in Den Haag. Daar is ze vervolgens ook de rest van haar leven blijven wonen. Na haar dood zijn haar schilderijen ondergebracht in de stichting Ru Paré. Van die stichting mochten wij alle 41 (!) schilderijen lenen voor een periode van (voorlopig) een half jaar. Deze complete verzameling van haar werk laten goed haar ontwikkeling zien.

In de Tweede Wereldoorlog heeft zij de schilderskwast neergelegd en ging in het verzet. Zij heeft kans gezien om 52 Joodse kinderen het leven te redden door ze aan onderduikadressen te helpen door heel Nederland. Het Museon in Den Haag heeft hier enige jaren geleden een tentoonstelling over gemaakt. Deze tentoonstelling is nu ook in ons museum te zien. Samen vormen ze een evenwichtige belichting van het leven van deze kunstenares.

TentoonStelling uitgelicht

PreHistorie en Romeinse tijd

Op de eerste verdieping wordt in vier zalen de geschiedenis van het land van Maas en Waal belicht. De eerste zaal toont een blik op de prehistorie en de Romeinse tijd. Door de vele grondverstoringen in dit gebied heeft er noodgedwongen veel archeologisch onderzoek plaats gevonden. Daarbij zijn veel artefacten uit de prehistorie boven water gekomen. Hiervan tonen wij, onderverdeeld in tijdsvakken zoals de bronstijd en de ijzertijd, voorwerpen.

Daarnaast belichten wij de Romeinse periode. De Romeinen kwam hier in dit gebied omstreeks 58 voor Christus. Vier eeuwen lang hebben zij hun stempel gedrukt op de Nederlanden onder de Rijn.

De bedding van de Rijn was ongeveer de bovengrens van het Romeinse rijk, de Limes genaamd. Onlangs is de Limes op de werelderfgoedlijst geplaatst. In de tentoonstelling is te zien hoezeer onze huidige maatschappij nog wordt beïnvloed door de Romeinse overheersing. De komende tijd zal in deze zaal de focus iets veranderen: de nadruk komt meer te liggen op de Romeinse periode en minder op de Prehistorie.

Klik op onderstaande knop om de video over Romeinse Limes te bekijken.

TentoonStelling uitgelicht

Antoon van Welie

Antoon van Welie is een kunstschilder die leefde van 1866 tot 1956. Hij is geboren in Afferden en heeft het grootste deel van zijn leven doorgebracht in den Haag. Het museum bezit sinds jaar en dag van deze schilder twee schilderijen. Onlangs heeft de gemeente Druten ons drie schilderijen van zijn hand in langdurige bruikleen gegeven. Daarnaast ontvingen wij, eveneens als bruikleen, een schilderij dat in het bezit is van Ton van Hulst.

Deze zes schilderijen hebben samen op de overloop van de tweede verdieping een vast plekje gekregen. Kijk ook op onze website. Daarop staat een filmpje over Antoon van Welie en zijn zes schilderijen in ons museum.