Tentoonstellingen

Wisselende tentoonstellingen verbeelden het verleden en heden vanuit eigentijdse en verrassende invalshoeken waarin moderne kunst stevig is verankerd.

alle tentoonstellingen

2018 Meistaking 1943
2019 Honderd jaar Onderwijs in het land van Maas en Waal
2020 Over stromen, de bijna overstroming van 1995
2020 Bevrijding zonder vrede
2021 Metamorfose

huidige tentoonstellingen

2021 Joden in het land van Maas en Waal
2021 Ru Paré
2021-2022 Antoon van Welie

verwacht

2022Coronaverhalen
2022Vernieuwde tentoonstelling Water
2023Jaren ’60 popcultuur
2023Nieuwe Nederlanders
2023Metamorfose

TentoonStelling uitgelicht

ru paré

Midden december 2021 start in ons museum de tentoonstelling over Ru Paré, een kunstenares die in Druten werd geboren.

Haar opleiding tot schilderes volgde ze in de twintiger jaren van de vorige eeuw in Den Haag. Daar is ze vervolgens ook de rest van haar leven blijven wonen. Na haar dood zijn haar schilderijen ondergebracht in de stichting Ru Paré. Van die stichting mochten wij alle 41 (!) schilderijen lenen voor een periode van (voorlopig) een half jaar. Deze complete verzameling van haar werk laten goed haar ontwikkeling zien.

In de Tweede Wereldoorlog heeft zij de schilderskwast neergelegd en ging in het verzet. Zij heeft kans gezien om 52 Joodse kinderen het leven te redden door ze aan onderduikadressen te helpen door heel Nederland. Het Museon in Den Haag heeft hier enige jaren geleden een tentoonstelling over gemaakt. Deze tentoonstelling is nu ook in ons museum te zien. Samen vormen ze een evenwichtige belichting van het leven van deze kunstenares.

Tentoonstelling

Joden in
het land
van maas
en waal

In de tweede helft van de negentiende eeuw bestond er in het land van Maas en Waal een bloeiende Joodse gemeenschap. Het middelpunt van hun gemeente was Druten waar hun synagoge stond en hun begraafplaats was gelegen. Opgericht in 1860 verdween deze Joodse gemeenschap in het eerste decennium van de twintigste eeuw door een landelijk urbanisatie van de Nederlandse Joden. Ze vertrokken in grote getale naar de steden waar Joodse gemeenschappen waren. De synagoge in Druten was voorheen een Hervormde kerk die de Joden overnamen in 1860 toen de Hervormden een nieuwe kerk bouwden aan de Kattenburg. Deze synagoge aan de Nieuwstraat 23 is in 1976 afgebroken. Slechts een bord herinnert aan dit gebouw. Op de Joodse begraafplaats aan de Gelenberg zijn ongeveer een eeuw lang Joodse inwoners begraven. Deze begraafplaats is in 1961 geruimd voor de aanleg van een sportveld dat er nooit is gekomen.

Aan deze Joodse gemeenschap wijden wij een tentoonstelling waarbij aandacht wordt geschonken aan de Joden in het land van Maas en Waal, aan de Joodse Cultuur en aan het antisemitisme oftewel de Jodenhaat vanaf 70 na Chr. tot 2021.

Deze tentoonstelling is te zien vanaf medio juni tot maart 2022.

TentoonStelling uitgelicht

JAc MARIS

Museum Tweestromenland beschikt inmiddels over drie kunstwerken van Jac Maris te weten:

Plastiek , 1979. Links de rivier, rechts het bouwland in de polder met zaailingen. Tussen de beide vouwen, die de Maas en Waaldijk symboliseren, drie leeuwen die verwijzen naar de naam van de basisschool waarvoor het kunstwerk is gemaakt ; de Leeuwenkuil. Bij de sloop van de school in 2019 geschonken door de directie van de school aan het museum.

Plaquette van Jan Walraven. Deze plaquette was door

het personeel van meubelfabriek Walraven -Bevers in 1955 geschonken aan de directie als herinnering aan hun directeur Jan Walraven die bij de Meistaking in 1943 zijn leven gaf om dat van anderen te redden.

Bij de bouw van de basisschool de Leeuwenkuil in 1978 is op de speelplaats een kunstwerk in staal geplaatst. Het stelt Vissen voor. De vis is een symbool van Christus; Ichtus, maar mogelijk wilde men ook aangeven dat kinderen zich op school moeten voelen als vissen in het water. Vorig jaar kreeg het museum dit kunstwerk in bezit door een schenking van de school.