Tentoonstellingen

Wisselende tentoonstellingen verbeelden het verleden en heden vanuit eigentijdse en verrassende invalshoeken waarin moderne kunst stevig is verankerd.

huidige tentoonstellingen

2023De Jeugd van Toen, Jeugdcultuur 1960-2000
2023Prehistorie en Romeinse tijd
2023Strijd met water
2023Stijlkamers
2023Kostwinners van het verleden
2023De school

verwacht

2023 Kastelen in de Regio
2024 Metamorfose
2025 Nieuwe Nederlands

TentoonStelling uitgelicht

PreHistorie en Romeinse tijd

Op de eerste verdieping wordt in vier zalen de geschiedenis van het Land van Maas en Waal belicht. De eerste zaal toont een blik op de prehistorie en de Romeinse tijd. Door de vele grondverstoringen in dit gebied heeft er noodgedwongen veel archeologisch onderzoek plaats gevonden. Daarbij zijn veel artefacten uit de prehistorie boven water gekomen. Hiervan tonen wij, onderverdeeld in tijdsvakken zoals de bronstijd en de ijzertijd, voorwerpen.

Daarnaast belichten wij de Romeinse periode. De Romeinen kwam hier in dit gebied omstreeks 58 voor Christus. Vier eeuwen lang hebben zij hun stempel gedrukt op de Nederlanden onder de Rijn.

De bedding van de Rijn was ongeveer de bovengrens van het Romeinse rijk, de Limes genaamd. Onlangs is de Limes op de werelderfgoedlijst geplaatst. In de tentoonstelling is te zien hoezeer onze huidige maatschappij nog wordt beïnvloed door de Romeinse overheersing. De komende tijd zal in deze zaal de focus iets veranderen: de nadruk komt meer te liggen op de Romeinse periode en minder op de Prehistorie.

Klik op onderstaande knop om de video over Romeinse Limes te bekijken.

ook te zien

Antoon van Welie

Antoon van Welie is een kunstschilder die leefde van 1866 tot 1956. Hij is geboren in Afferden en heeft het grootste deel van zijn leven doorgebracht in den Haag. Het museum bezit sinds jaar en dag van deze schilder twee schilderijen. Onlangs heeft de gemeente Druten ons drie schilderijen van zijn hand in langdurige bruikleen gegeven. Daarnaast ontvingen wij, eveneens als bruikleen, een schilderij dat in het bezit is van Ton van Hulst.

Deze zes schilderijen hebben samen op de overloop van de tweede verdieping een vast plekje gekregen.

Bekijk het filmpje over Antoon van Welie en zijn zes schilderijen in ons museum.