Tentoonstellingen

Wisselende tentoonstellingen verbeelden het verleden
en heden vanuit eigentijdse
en verrassende invalshoeken waarin kunst stevig
is verankerd.

huidige tentoonstellingen

Stroming en Stilte: Het Waallandschap van Dik Kusters, Loes ten Brink en Ardje de Graaff (opening 26 april)

Metamorfose; van erfgoed naar kunst

Prehistorie en Romeinse tijd

Strijd met water in het Land van Maas en Waal

Stijlkamers

Kostwinners van het verleden

De school

Oude beroepen/ambachten

 

verwacht

2025 – Nieuwe Nederlanders

TentoonStelling uitgelicht

PreHistorie en Romeinse tijd

Op de eerste verdieping wordt in vier zalen de geschiedenis van het Land van Maas en Waal belicht. De eerste zaal toont een blik op de prehistorie en de Romeinse tijd. Door de vele grondverstoringen in dit gebied heeft er noodgedwongen veel archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Daarbij zijn veel artefacten uit de prehistorie boven water gekomen. Hiervan tonen wij diverse voorwerpen, onderverdeeld in tijdvakken zoals de bronstijd en de ijzertijd.

Daarnaast belichten wij de Romeinse periode. De Romeinen kwamen in dit gebied omstreeks 58 voor Christus. Vier eeuwen lang hebben zij hun stempel gedrukt op de Nederlanden onder de Rijn.

De bedding van de Rijn was ongeveer de bovengrens van het Romeinse rijk, de Limes genaamd. Onlangs is de Limes op de werelderfgoedlijst geplaatst. In de tentoonstelling is te zien hoezeer onze huidige maatschappij nog wordt beïnvloed door de Romeinse overheersing. De komende tijd zal in deze zaal de focus iets veranderen: de nadruk komt meer te liggen op de Romeinse periode en minder op de Prehistorie.

Klik op onderstaande knop om de video over Romeinse Limes te bekijken.

Permanente expositie

CENTRAAL THEMA
Leven, wonen en werken in het land van Maas en Waal. De rivieren tekenden het leven: de dreiging van overstroming én het bieden van werkgelegenheid. Samen vormen de circa 8.000 voorwerpen een fysieke weergave van de cultuurhistorie in dit gebied.

ook te zien

Antoon van Welie

Antoon van Welie is een kunstschilder die leefde van 1866 tot 1956. Hij is geboren in Afferden en heeft het grootste deel van zijn leven doorgebracht in Den Haag. Het museum bezit sinds jaar en dag twee schilderijen van deze schilder. 

Onlangs heeft de gemeente Druten drie schilderijen van zijn hand in langdurige bruikleen gegeven. Daarnaast ontvingen wij, eveneens in bruikleen, een schilderij dat in het bezit is van Ton van Hulst.

Deze zes schilderijen hebben samen op de overloop van de tweede verdieping een vast plekje gekregen.

Bekijk het filmpje over Antoon van Welie en zijn zes schilderijen in ons museum.