Tentoonstellingen

Wisselende tentoonstellingen verbeelden het verleden
en heden vanuit eigentijdse
en verrassende invalshoeken waarin kunst stevig
is verankerd.

huidige tentoonstellingen

DE BOER OP! (Over ruilverkaveling en meer)

De Jeugd van Toen, Jeugdcultuur 1960-2000 (Deze eindigde op 31 december 2023)

Prehistorie en Romeinse tijd

Strijd met water in het Land van Maas en Waal

Stijlkamers

Kostwinners van het verleden

De school

Oude beroepen/ambachten

 

verwacht

2024 – Metamorfose 2024

2024 – BIER!

2025 – Nieuwe Nederlanders

tentoonstelling jeugdcultuur 1960-2000

De jeugd van toen

In een viertal ruimtes klinkt het geluid van 40 jaar muziek. Tegelijkertijd wordt de relatie tussen de maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de toenmalige Vietnamoorlog, en de muziek gelegd. Daarbij kunt u denken aan ‘Meneer de President’ van Boudewijn de Groot. Tevens belichten wij de jeugdcultuur zoals die meegroeide met de muziek en andersom. 

Let op: deze uiterst succesvolle tentoonstelling is per 31 december 2023 beëindigd.

tijdelijke tentoonstelling

DE boer op!

Het boerenleven in het Land van Maas en Waal

Eeuwenlang was landbouw de belangrijkste bron van inkomsten in het Land van Maas en Waal. Nog geen honderd jaar geleden werkte meer dan de helft van de beroepsbevolking in dit gebied in de landbouw waarbij in sommige gemeenten het zelfs ging om 60 tot 75% van de beroepsbevolking. 

Deze tijdelijke tentoonstelling DE BOER OP! vertelt meer over boerderijen en het boerenbedrijf in het Land van Maas en Waal. Over oude boerderijen en bijzondere gereedschappen. Over hoe de landbouw moderniseerde.

En natuurlijk zet de tentoonstelling ook aan tot nadenken over de landbouw van nu.

 

TentoonStelling uitgelicht

PreHistorie en Romeinse tijd

Op de eerste verdieping wordt in vier zalen de geschiedenis van het Land van Maas en Waal belicht. De eerste zaal toont een blik op de prehistorie en de Romeinse tijd. Door de vele grondverstoringen in dit gebied heeft er noodgedwongen veel archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Daarbij zijn veel artefacten uit de prehistorie boven water gekomen. Hiervan tonen wij diverse voorwerpen, onderverdeeld in tijdvakken zoals de bronstijd en de ijzertijd.

Daarnaast belichten wij de Romeinse periode. De Romeinen kwamen in dit gebied omstreeks 58 voor Christus. Vier eeuwen lang hebben zij hun stempel gedrukt op de Nederlanden onder de Rijn.

De bedding van de Rijn was ongeveer de bovengrens van het Romeinse rijk, de Limes genaamd. Onlangs is de Limes op de werelderfgoedlijst geplaatst. In de tentoonstelling is te zien hoezeer onze huidige maatschappij nog wordt beïnvloed door de Romeinse overheersing. De komende tijd zal in deze zaal de focus iets veranderen: de nadruk komt meer te liggen op de Romeinse periode en minder op de Prehistorie.

Klik op onderstaande knop om de video over Romeinse Limes te bekijken.

TentoonStelling

Vroege Kastelen tussen Maas en Waal

Op 1 februari 2023 openden de deuren van de tijdelijke tentoonstelling ‘vroege kastelen tussen Maas en Waal’. Een aantal Heerlijkheden en (restanten van) kastelen zoals die van Leur, Hernen, Batenburg, Maasbommel, Druten en Huis Te Leeuwen worden belicht. Ook zijn er opgravingsresultaten te zien.
De tentoonstelling sloot op 30 april 2023.

Het land van Maas en Waal werd in de periode tussen 1000 en 1200 onderdeel van het Oost-Frankische Rijk. Vandaaruit ontstond het latere Duitse Keizerrijk. Het oosten en het westen van het land tussen Maas en Waal ontwikkelde zich verschillend. De grond in het Oosten was goed bewerkbaar in tegenstelling tot die in het westen. Het westen was ook dunner bevolkt. Logisch, gezien de vele overstromingen in dit deel van het gebied. Dit had ook consequenties voor de heerschappij. De vrije ridders hadden de grond in het westen in bezit. Terwijl aan de oostkant de keizers en de geestelijkheid zelf de domeinen ontwikkelden en hier beheerders aanstelden. Deze ontwikkelden zich later tot Heren over allerlei heerlijkheden.

In het oosten bleef deze situatie zo tot ongeveer 1300 en daarna was Gelre in staat deze heerlijkheden te binden. Hier kregen de beheerders vanaf het begin al toestemming om versterkingen te bouwen: de zogenaamde motteversterkingen of woontorens.

Deze vroege versterkingen ontwikkelden zich later tot kastelen. Een voorbeeld hiervan zijn de onlangs ontdekte restanten van de woontoren of donjon van kasteel  De Leeuwenbergh in Boven Leeuwen.

Permanente expositie

CENTRAAL THEMA
Leven, wonen en werken in het land van Maas en Waal. De rivieren tekenden het leven: de dreiging van overstroming én het bieden van werkgelegenheid. Samen vormen de circa 8.000 voorwerpen een fysieke weergave van de cultuurhistorie in dit gebied.

ook te zien

Antoon van Welie

Antoon van Welie is een kunstschilder die leefde van 1866 tot 1956. Hij is geboren in Afferden en heeft het grootste deel van zijn leven doorgebracht in Den Haag. Het museum bezit sinds jaar en dag twee schilderijen van deze schilder. 

Onlangs heeft de gemeente Druten drie schilderijen van zijn hand in langdurige bruikleen gegeven. Daarnaast ontvingen wij, eveneens in bruikleen, een schilderij dat in het bezit is van Ton van Hulst.

Deze zes schilderijen hebben samen op de overloop van de tweede verdieping een vast plekje gekregen.

Bekijk het filmpje over Antoon van Welie en zijn zes schilderijen in ons museum.