Vriend

stichting vrienden van het museum tweestromenland

geschiedenis

BEGIN 2019

besloot het huidige bestuur om te komen tot een Stichting Vrienden Museum Tweestromenland. Dit om het draagvlak onder de bevolking van het Land van Maas en Waal te vergroten. Als u vriend wordt, ontvangt u een vriendenpas, waarmee u samen met uw partner en kinderen/kleinkinderen tot en met 16 jaar gratis het Museum kunt bezoeken. U wordt geïnformeerd over de nieuwe tentoonstellingen en u ontvangt regelmatig onze digitale nieuwsbrief waarmee u op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen binnen het museum.

De gelden van de vrienden en de club van 100 worden rechtstreeks overgemaakt op de rekening van de Stichting Vrienden Museum Tweestromenland. Zij beheert deze gelden en sluist bedragen door naar de rekening van het Museum, als daar, met redenen omkleed naar wordt gevraagd. Eén keer per jaar legt het vriendenbestuur verantwoording af over de gelden die naar het Museum zijn overgeboekt. Tevens maken zij jaarlijks een financiële jaarrekening op.

Giften zijn meer dan welkom! De Stichting Vrienden Museum Tweestromenland is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI) – RSIN 8046.92.592. Door onze ANBI status is uw bijdrage aan onze Stichting fiscaal aftrekbaar. Via een overeenkomst kunt u uw steun voor 5 jaar vastleggen. In dat geval geldt er geen drempel en geen maximum op de aftrekbaarheid van uw bijdrage. Interesse? Mail naar: vrienden@museumtweestromenland.nl. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw ondersteuning voor een mooi en aansprekend Museum in het Land van Maas en Waal.

stichting vrienden

bestuur

Voorzitter

Eddie Pas

SecretarisCock Janssen
PenningmeesterJan Leenders
Organisatie Club van 100Freek van Wamel

Contact:
vrienden@museumtweestromenland.nl
IBAN: NL07 RABO 0130 8924 08

Jaarrekening van de vrienden
Download Balans 2023 Stichting Vrienden
Download W&V 2023 Stichting Vrienden

aanmelden als vriend

en ontvang voordeel

Voor een kleine bijdrage, minimaal € 25,00 per jaar kunt u vriend worden van ons Museum, en helpt u de geschiedenis van Maas en Waal levend te houden. Via onze digitale nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten in ons Museum en wordt u uitgenodigd voor het bezoeken van een nieuwe expositie. Verder ontvangt u een vriendenpas, waarmee u samen met uw partner en kinderen/kleinkinderen tot en met 16 jaar gratis het Museum kunt bezoeken. 

Ja, ik word vriend van Museum Tweestromenland voor een jaarlijkse bijdrage (minimaal € 25,-)

Na aanmelding nemen wij contact met u op, voor de verdere verwerking.

Zo
mis je
niets

museum nieuwsbrief

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief met verrassende aankondigingen, nieuwe tentoonstellingen, activiteiten en nog veel meer. Zo mis je niets!