Educatie

Museum Tweestromenland heeft een educatieve taak

Projecten

Voor leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs in de regio Maas en Waal en daarbuiten zijn educatieve programma’s beschikbaar. Deze programma’s sluiten aan bij de kerndoelen van het onderwijs en vallen onder de doorlopende leerlijn Reizen in de Tijd.

Schoolbesturen en ICCers (interne cultuurcoördinatoren) van de diverse onderwijsinstellingen informeren wij graag over de mogelijkheden.

Momenteel zijn de volgende programma’s beschikbaar:

VERZAMELEN: GROEP 3-4
Het project bestaat uit 3 delen. De leerlingen maken eerst kennis met het verzamelen en ordenen van voorwerpen. Daarna gaan ze het museum bezoeken en tenslotte maken ze hun eigen “museum”.  

HET DAGELIJKSE LEVEN IN EN OM HET HUIS: GROEP 5-6
Kinderen worden wegwijs gemaakt, hoe het leven in de 1e helft van de 20e eeuw was, in vergelijking met het heden. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de huishouding, voeding, sanitaire voorzieningen en alles wat hiermee samenhangt.  

LEVEN MET HET WATER IN HET LAND VAN MAAS EN WAAL/DE KOFFER VAN JOHANNA: GROEP 7-8
Het project “Leven met het water in Maas en Waal/De koffer van Johanna”, gaat over het leven van de bewoners met het water als vriend en als vijand in het Land van Maas en Waal. Dit water geeft veel voordelen, maar ook veel strijd. Het project sluit aan bij het canonvenster “De watersnood, dreiging van het water”. Het project bestaat uit 3 lessen.

De eerste les is een korte voorbereidende les op school.  De leerlingen onderzoeken “het water als vijand”.

De tweede les vindt plaats in het museum. De koffer van Johanna en haar familie, met daarin documenten, voorwerpen en een vragenlijst met opdrachten over de watersnoodramp van 1861, wijzen de leerlingen in drietallen de weg door het museum. Water was naast vijand ook vriend. Leerlingen leren waarom de mensen ondanks de gevaren toch in het gebied bleven wonen. In het museum maken de leerlingen kennis met de beroepen die met het water te maken hebben d.m.v vragen en opdrachten. Hierbij worden digitale hulpmiddelen ingezet, waarbij de beleving van een (watersnood)ramp centraal staat. Leerlingen werken tijdens het bezoek zelfstandig. Ingezet wordt op samenwerking in groepjes en reflectie.

In de derde les op school ontdekken de leerlingen de rol van het water in het heden.

De bezoekles in het museum duurt 90 minuten.

Ken jij ons nieuwe maatje 'Wowbot' al?

Ken jij ons nieuwe maatje ‘Wowbot’ al? Je vindt hem in de kinderhoek van ons museum. Benny waakt over hem, maar heeft er alleen een beetje een warboel van gemaakt… Help jij Benny met de speurtocht door alle voorwerpen die in het kastje liggen bij de juiste persoon in het museum te plaatsen?

Informatie over de Wobot: De Wobot is een soort computer, een ontdekplaat, waarmee je je museumvrienden Benny en Lenny kunt helpen de objecten bij de juiste personen terug te brengen. De wobot is bedoeld voor kinderen vanaf 10 jaar.

Download
Lesbrief
Verzamelen

Download
De Lesbrief Het
dagelijks leven in
en om het huis

Download
Lesbrief Leven
met het water

HET MUSEUM BIEDT OOK PROGRAMMA’S OP MAAT AAN.

Deze zijn gekoppeld aan een thema. Hiervoor zijn leskisten beschikbaar met materiaal van de 20e eeuw over o.a.: beroepen, schoolmateriaal, speelgoed, winkel, verzorging en religieuze zaken. Neem contact op voor meer informatie.

Bij tijdelijke tentoonstellingen of exposities wordt ernaar gestreefd activiteiten voor kinderen te organiseren. Voor gezinnen zijn er diverse speurtochten beschikbaar. Een kinderfeestje in het museum? Bespreek het met het secretariaat!

Ontdek Rivierenland met gratis puzzeltochten voor het hele gezin

Fietsen en wandelen zijn dit jaar ongekend populair geworden. Wil je een leuke route fietsen en meteen wat wijzer worden? Ben je benieuwd naar de relatie van Rivierenlanders met water? Stap dan op de fiets met Rhijn!