Educatie

Museum Tweestromenland heeft een educatieve taak

Tot en met eind 2024 is de kunstexpositie Metamorfose II in museum Tweestromenland te zien.
Kunstenaars hebben een museumobject van een nieuw jasje voorzien. Ook leerlingen van basisschool De Leeuwenkuil hebben hieraan meegewerkt. Het blijkt dat kunst de leerlingen aanspreekt. Tijdens de looptijd van de expositie biedt het museum een programma op maat aan voor kleine schoolklassen: hoe maak je een kunstmuseum en wat is kunst? Neem bij interesse contact op met de educatiecommissie van het museum via info@museumtweestromenland.nl

Projecten

Voor leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs in de regio Maas en Waal en daarbuiten zijn educatieve programma’s beschikbaar. Deze programma’s sluiten aan bij de kerndoelen van het onderwijs en vallen onder de doorlopende leerlijn Reizen in de Tijd.

Schoolbesturen en ICC’ers (interne cultuurcoördinatoren) van de diverse onderwijsinstellingen informeren wij graag over de mogelijkheden.

Momenteel zijn de volgende programma’s beschikbaar:

VERZAMELEN: GROEP 3-4
Het project bestaat uit 3 delen. De leerlingen maken eerst kennis met het verzamelen en ordenen van voorwerpen. Daarna gaan ze het museum bezoeken en tenslotte maken ze hun eigen “museum”. Lees of download de lesbrief.

HET DAGELIJKSE LEVEN IN EN OM HET HUIS: GROEP 5-6
Kinderen worden wegwijs gemaakt, hoe het leven in de 1e helft van de 20e eeuw was, in vergelijking met het heden. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de huishouding, voeding, sanitaire voorzieningen en alles wat hiermee samenhangt. Lees of download de lesbrief.

LEVEN MET HET WATER IN HET LAND VAN MAAS EN WAAL/DE KOFFER VAN JOHANNA: GROEP 7-8

Het project Water gaat over het leven van bewoners met het water als vriend en als vijand in het Land van Maas en Waal. Het water geeft voordelen, maar ook strijd.

Tijdens een voorbereidende les op school (zie de lesbrief) onderzoeken de leerlingen het thema ‘water als vijand’. In het museum gaan de leerlingen in groepjes te werk. Ze ervaren ze aan de hand van een koffer met documenten hoe Johanna op wonderbaarlijke wijze de watersnoodramp van 1861 overleefde.

Aan de hand van opdrachtkaarten onderzoeken de leerlingen waarom de mensen ondanks de gevaren toch in dit gebied bleven wonen, ‘water als vriend’. Beroepen die met het water te maken hebben staan daarbij centraal. In de volledig vernieuwde afdeling Water wordt een link gelegd met de toekomst door de  klimaatveranderingen die gaande zijn.

De leerlingen werken zelfstandig, ingezet wordt op samenwerking in groepjes en reflectie. Het project sluit aan bij het canonvenster ‘De watersnood, dreiging van het water’.

De bezoekles in het museum duurt 90 minuten.

Lees of download de lesbrief voor meer (achtergrond)informatie.

Ken jij ons nieuwe maatje 'Wowbot' al?

Ken jij ons nieuwe maatje ‘Wowbot’ al? Je vindt hem in de kinderhoek van ons museum. Benny waakt over hem, maar heeft er alleen een beetje een warboel van gemaakt… Help jij Benny met de speurtocht door alle voorwerpen die in het kastje liggen bij de juiste persoon in het museum te plaatsen?

Informatie over de Wobot: De Wobot is een soort computer, een ontdekplaat, waarmee je je museumvrienden Benny en Lenny kunt helpen de objecten bij de juiste personen terug te brengen. De Wowbot is bedoeld voor kinderen vanaf 10 jaar.

Download
Lesbrief
Verzamelen

Download
De Lesbrief Het
dagelijks leven in
en om het huis

Download
Lesbrief Leven
met het water

HET MUSEUM BIEDT OOK PROGRAMMA’S OP MAAT AAN.

Deze zijn gekoppeld aan een thema. Hiervoor zijn leskisten beschikbaar met materiaal van de 20e eeuw over o.a.: beroepen, schoolmateriaal, speelgoed, winkel, verzorging en religieuze zaken. Neem contact op voor meer informatie.

Bij tijdelijke tentoonstellingen of exposities wordt ernaar gestreefd activiteiten voor kinderen te organiseren. Voor gezinnen zijn er diverse speurtochten beschikbaar. Een kinderfeestje in het museum? Bespreek het met het secretariaat!

Ontdek Rivierenland met gratis puzzeltochten voor het hele gezin

Fietsen en wandelen zijn dit jaar ongekend populair geworden. Wil je een leuke route fietsen en meteen wat wijzer worden? Ben je benieuwd naar de relatie van Rivierenlanders met water? Stap dan op de fiets met Rhijn!