Reserveren

reserveren scholen

Scholen melden zich rechtstreeks of via hun cultuurcoördinator aan bij het museum. Het is mogelijk in overleg met de school een speciaal programma aan te bieden. De kosten voor een bezoek bedragen € 2,50 per leerling; voor begeleiders gratis entree. Maximumprijs per klas is € 65,-. 

Per 4 kinderen is 1 begeleider (chauffeur) gratis. Zijn er meerdere begeleiders dan betalen zij € 2,00 per begeleider.

Koffie en thee zijn in het museumcafé te koop.

KEUZE PROGRAMMA

DOELGROEP

DAG/TIJD*

VOORGESPREK