Reserveren

reserveren scholen

Scholen melden zich rechtstreeks of via hun cultuurcoördinator aan bij het museum. Het is mogelijk in overleg met de school een speciaal programma aan te bieden.

De kosten voor een bezoek bedragen € 2,00 per leerling en per begeleider. Daarbij is koffie/thee inbegrepen.

Per 4 kinderen is 1 begeleider (chauffeur) gratis.

KEUZE PROGRAMMA

DOELGROEP

DAG/TIJD*

VOORGESPREK