DE BOER OP!

Bonusmateriaal

In onze expositie DE BOER OP! schetsen we een beeld van de landbouw in het Land van Maas en Waal in de laatste 100 jaren. We willen de bezoekers laten nadenken over de landbouw van toen en nu.

In de expositie is een film te zien die 19 minuten duurt. Dat is voor velen te lang om stil bij te blijven staan. Daarom is deze film en wat andere relevante films hieronder nogmaals te bekijken.

1. Van Oud Naar Nieuw

Een film uit 1957 over de betekenis van de ruilverkaveling voor een lonende bedrijfsvoering. Opdrachtgever voor deze film is het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 

Een interessant detail is dat de film opgenomen is in Dreumel en ook boer ‘Van den Akker’ komt uit Dreumel.

Tijdsduur: 19 min.

2. Ruilverkaveling wederopbouw landschappen

De korte documentaire over ruilverkaveling na de Tweede Wereldoorlog komt uit de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Tijdsduur: 5 min.

3. De Boer Is Troef – de melkveehouder

Een serie programma’s van Omroep Gelderland waarbij men meeloopt op een agrarisch bedrijf. en in kaart brengt hoe de agrariër uit Gelderland onderneemt. De serie is uitgezonden tussen 2016 en 2019. De eerste gaat over de melkveehouder.

Tijdsduur: 21 min.

4. Boeren in vroeger tijden (1920-1960)

Een film van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening waarin te zien is hoe de boeren destijds alles met de hand  deden.

Tijdsduur: 35 min.

5. Landbouwmachines voor onze boeren

Een korte film van Bert Haanstra uit 1950 met de titel ‘Boer Pietersen Schoot In De Roos’ over de ontwikkeling van de landbouw. Na de Tweede Wereldoorlog probeerde de Nederlandse regering de mechanisatie van de landbouw aan te moedigen via fondsen van het Marshall -plan. Terwijl boer Jansen denkt dat hij in staat is te boeren met paarden, zoals zijn voorvaders, beweert Pietersen voor gezamenlijke aankoop van tractoren en andere landbouwmachines.

Tijdsduur: 19 min.

6. Verstandig Werken meer verdienen

Nog zo’n korte voorlichtingsfilm uit 1957 met de titel “Verstandig werken meer verdienen; Rationalisatie van het kleine boerenbedrijf.”, gemaakt door het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.

Tijdsduur: 19 min.

7. Goed Geborgen, Minder Zorgen (1958)

Korte voorlichtingsfilm van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening over een net en practisch boerenhuishouden. Voorbeelden worden getoond van een rommelig huishouden op een boerderij: slecht ingedeelde keuken, verspreid liggende rommel, onafgeruimde etenstafel, onvoldoende hygiene, een slonzige linnenkast. De boerinnen wordt getoond hoe het huishouden op orde te brengen, de zaak efficient en terugvindbaar in de delen en met minder werk het huishouden netter te doen.

Tijdsduur: 10 min.

8. Het Platteland en Wij (1955)

Langere film van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen met een uitgebreid beeld van het leven en werken op het platteland begin jaren 50. Getoond wordt de bouw en inrichting van boerderijen, beroepsonderwijs voor meisjes, folkloristische feesten, excursies voor boerinnen, rusthuizen, methoden van veeteelt en oogsten, zelf kaas maken, zangavonden, en de bietencampagne.

Tijdsduur: 40 min.

9. De Nevelspuit in de Fruitteelt (1953)

Voorlichtingsfilm, mogelijk gemaakt uit Marshall-gelden, van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening ter promotie van het gebruik van de nevelspuit in de fruitteelt. Bloesembomen, onderzoek bij het Instituut voor Tuinbouwtechniek te Wageningen. Laboranten kijken met microscopen en loepjes naar aangetaste bladeren en takken. Aan de hand van trucages worden de verschillende insecten getoond die de schade veroorzaken. Bespuiten van een fruitboom met een nevelspuit.

Tijdsduur: 16 min.

10. Alles Wisselt (1982)

Film van het Ministerie van Landbouw en Visserij en de Landinrichtingsdienst over de ruimtelijke ordening van Nederland en specifiek over de belangen van boer, recreant en natuurbeschermer die botsen bij het verdelen van de spaarzame ruimte. Moeten boeren schilderachtige maar ouderwetse methoden handhaven voor het uitzicht van de stadse dagjesmensen? Wat is in Nederland nog natuur- en wat cultuurlandschap? Ruilverkaveling, overheidsbeleid, invloed van landbouw op natuurbehoud, enz. komen aan bod.

Tijdsduur: 28 min.