17 december heropening zaal Romeinen

De opgegraven Romeinse rijnaak in Druten

Op 17 december aanstaande wordt de zaal Prehistorie/Romeinen heropend. Op de eerste verdieping wordt in vier zalen de geschiedenis van het rivierengebied belicht. De zaal prehistorie/Romeinen was de eerste zaal die werd gemoderniseerd. Daarna volgde als tweede de Waterzaal. In de zaal die de periode prehistorie en de Romeinse bezetting toonde waren de vitrines gelijk bezet over die beide periodes.

Inmiddels heeft er een belangrijke verschuiving plaatsgevonden. De laatste jaren worden op tal van plaatsen archeologische opgravingen verricht waarbij voortdurend restanten van de Romeinse periode (ruwweg 50 voor Chr. tot 400 na Chr) worden aangetroffen. Daar komt bij dat ook op landelijk gebied deze periode steeds meer aandacht krijgt. De Limes, de bovengrens van het Romeinse rijk in ons land heeft de status van werelderfgoed gekregen. Langs die lijn vinden voortdurend opgravingen plaats en worden grensposten herbouwd, ja zelfs complete limesforten worden gereconstrueerd zoals het castellum Hogewoerd bij Utrecht.

 


Reconstructie castellum Hogewoerd, voorzien van hedendaagse gemakken.

Dit heeft geleid tot een hernieuwde belangstelling voor deze periode van onze geschiedenis. Het blijkt dat er vermoedelijk twee Romeinse handelswegen zijn geweest, De noordelijke Limes die ruwweg de loop van de Rijn volgde en meer zuidwaarts, vermoedelijk door het rivierengebied langs Druten, Leeuwen naar de Noordzeekust. Van deze laatste route worden steeds meer restanten opgegraven waardoor haar loop steeds concretere vormen begint aan te nemen. Het museum wil inspringen op deze ontwikkelingen door het aantal vitrines over de prehistorie te reduceren ten bate van de Romeinse periode. Er zijn drie grote raamvitrines ingericht met de resultaten van drie opzienbarende opgravingen in Druten en Beneden-Leeuwen. In Druten betreft het de opgraving van een Romeinse Rijnaak in 1973 op het terrein van de Boldershof, bij de aanleg van het zwembad. Een tweede vitrine gaat in op de opgraving op de Klepperheide in Druten waarbij een Romeinse villa rustica werd aangetroffen. Dit betrof een soort herenboerderij. In de derde vitrine is de opgraving te zien die in 2022 plaatsvond in het gebied de Ret in Beneden-Leeuwen. Ook hier werd een Romeinse villa aangetroffen en talloze gebruiksvoorwerpen. Al deze opgravingen werpen steeds meer licht op de periode dat de Romeinen ons gebied overheersten.

Om deze informatie voor kinderen aantrekkelijk te maken wordt er een film gemaakt als een soort hologram waarbij ze worden toegesproken door een Romeins soldaat in vol ornaat en een meisje dat in die periode woonde in de omgeving van Nijmegen.