De rivier verbindt

Museum Tweestromenland en de ‘de rivier verbindt’

Een van de Gelderse verhaallijnen is  ‘Mens, natuur en klimaat in het licht van historie en actualiteit’.  Alle grote rivieren van ons land stromen door Gelderland en zo is het project ‘De rivier verbindt’ ontstaan.

Nergens komen Mens, natuur en klimaat in het licht van historie en actualiteit beter bij elkaar dan in dit onderwerp. Water verbindt alles. De rivier is meer dan alleen het water tussen twee oevers op een bepaald moment – ze omvat ook het grondwater dat we niet zien, de regen die valt boven een Gelders dorpje en de beekjes, weteringen en kanalen die zich uiteindelijk in de Rijndelta verzamelen.

Dat maakt het aantal deelonderwerpen en verhalen over de rivier bijna eindeloos. Maar zonder keuzes is er geen focus en dus geen verhaal. Daarom heeft het Nederlands Watermuseum het initiatief genomen om vanuit haar project ‘de rivier als levensader’ de verbinding te zoeken met andere Gelderse musea. Het Nederlands Watermuseum speelt daarbij als het ware de rol van de Rijn, de moeder die het hele stroomgebied omvat. De andere partners maken, als aftakkingen of zijrivieren, hun eigen deelverhaal zichtbaar en beleefbaar. Op strategische punten langs ‘de rivier’ in het Nederlands Watermuseum word je hierop geattendeerd.

“Water verbindt alles”

Bijvoorbeeld: Wil je als bezoeker meer weten over de baanbrekende innovatie van stoomkracht?  Bij Stoomgemaal De Tuut ervaar je zowel de techniek als de sociaal maatschappelijke aspecten van dit verhaal. Of ben je benieuwd naar het gevecht tegen het water in het Land van Maas en Waal? Museum Tweestromenland neemt je mee in een veelzijdig verhaal over de kansen en bedreigingen die de rivier met zich meebracht.

Alle partnermusea bereiden een vernieuwing van een presentatie over water voor. Door deze projecten aan elkaar te linken ontstaan een nieuwe synergie –  het geheel is meer dan de som der delen. Samenwerking van musea op deze verhaallijn leidt tot een meer compleet verhaal voor het publiek, stimuleert over en weer bezoekers én inspireert en verhoogt de kennis bij de individuele musea. Alle drie de museumpartners zijn dus bezig met het toekomstbestendig maken van (een deel van) hun presentatie over de rivier. Door in deze nieuwe presentaties naar elkaar te verwijzen én van elkaar te leren komt deze Gelderse verhaallijn steeds duidelijker bovendrijven.

Foto: © visual design studio raznd