Nieuws

Museum Tweestromenland is in het bezit gekomen van haar derde kunstwerk van Jac Maris.

Na een plaquette van Jan Walraven en een plastiek uit de gang van de basisschool De Leeuwenkuil komt een derde monument van Jac Maris in het bezit van het museum Tweestromenland. Het betreft het kunstwerk VISSEN dat gedurende vele jaren het schoolplein van de basisschool De Leeuwenkuil in Beneden-Leeuwen heeft gesierd. Dit kunstwerk, gemaakt door Jac Maris in het kader van de toenmalige 1-procents-regeling is een jaar na de opening in 1978 geplaatst bij de school. De vis is een symbool voor Christus, (Ichtus) maar mogelijk wilde men ook aangeven dat kinderen op school zich moeten voelen als vissen in het water. De directie van de Leeuwenkuil was zo vriendelijk ons ook dit tweede kunstwerk te schenken. Op 23 september jl. is het monument bij het museum geplaatst. We willen de directie van de basisschool De Leeuwenkuil danken voor hun genereuze geste om het monument aan ons museum te schenken. De gemeente West Maas en Waal in de persoon van Joey van Rooij willen we bedanken voor het transport. De firma Theo Gruijthuisen willen we bedanken voor het graven van het gat en onze sponsor Rene van Zon voor het beton. Zo kun je gezamenlijk iets tot stand brengen!

Nieuws

Eddie Pas

nieuwe penningmeester Vanaf 1 januari zal Eddie Pas onze nieuwe penningmeester zijn. Hij volgt hiermee Cor Sonneveldt op. Wij willen

Lees meer...
Nieuws

Winkel verplaatst

De kruidenierswinkel is verplaatst naar de tweede verdieping. Hiermee geven we een nieuwe beleving aan de winkel en creëren we

Lees meer...