Opening expositie Over-Stromen

Op 31 januari vond onder grote belangstelling de onthulling plaats van de naam van het museum Tweestromenland. Afgelopen jaar 2019 zat het museum 25 jaar in dit gebouw.

Oorspronkelijk is het in 1932 gebouwd als klooster. Daarbij kreeg het de wonderlijke naam: St. Elisabeth gesticht. De betekenis daar van duidt op: 1) Dolhuis 2) Gekkenhuis 3) Inrichting 4) Inrichting voor geesteszieken 5) Instelling 6) Krankzinnigengesticht 7) Krankzinnigeninrichting 8) Opgericht 9) Psychiatrische inrichting 10) Psychopatenverblijf 11) Tehuis 12) Tehuis voor bezetenen 13) Tuchtschool. Niets verwijst daarbij naar een klooster.

Dat woord gesticht is op een goede dag verdwenen maar St. Elisabeth prijkt tot op heden op de voorgevel. Dat is natuurlijk niets iets om als museum trots op te zijn. Een argeloze bezoeker zou ons gebouw al gauw kunnen verwarren met het grote gebouw er achter; het verpleeghuis St. Elisabeth. Daarom kwam vorig jaar, na 25 jaar de wens om de naam aan te passen. Perfect van Wamel bleek bereid om de kosten van het ontwerp en het maken van de naam voor zijn rekening te willen nemen.

Directeur William Omen en de burgemeester Vincent van Neerbos onthulden samen de naam op de voorgevel.

Dezelfde dag openden de burgemeester, de heemraad Mathieu Gremmen en de wethouder Sjef van Elk van de gemeente Druten gezamenlijk de tentoonstelling OVER – STROMEN. Deze tentoonstelling gaat over de bijna-overstroming en de evacuatie van 1995. In de tentoonstelling wordt teruggeblikt op de gebeurtenissen in 1995 en vooruitgekeken naar de ontwikkelingen in het milieu in de toekomst. Houden we het hier droog? Zijn de dijken hoog en betrouwbaar genoeg?

Deze tentoonstelling in museum Tweestromenland Pastoor Zijlmansstraat 3 te Beneden-Leeuwen is te bezichtigen tot 31 augustus op woensdag-, vrijdag-, zaterdag-, en zondagmiddag.