Museumles gekoppeld aan expositie OVER-STROMEN.

Museumles gekoppeld aan expositie OVER-STROMEN, looptijd februari-juni 2020.

In museum Tweestromenland te zien vanaf februari tot juni 2020: de nieuwe expositie OVER-STROMEN, over de Evacuatie 1995 met een blik op de toekomst.

De Educatiecommissie van het museum heeft een interessante museumles voor schoolklassen gemaakt, verbonden aan de hierboven genoemde expositie. Deze museumles verschilt van ons huidige Waterproject. Wij bieden de schoolklassen aan de hand van foto’s en beeldmateriaal een kijkje in de watersnoodrampen die onze streek Maas en Waal geteisterd hebben. Uitgelicht worden 1861 en 1926 en met nadruk de bijna watersnoodramp/evacuatie van 1995. Het is in januari 2020 25 jaar geleden dat deze evacuatie plaatsvond. In de museumles ligt de nadruk op de toekomst van ons eigen gebied: kunnen de Maas en Walers hier blijven wonen gezien de klimaatverandering? Moeten we ons richten op andere woonvormen of worden we misschien klimaatvluchtelingen?

Bij de museumles gebaseerd op de Expositie OVER-STROMEN gaat het over beleving, reflectie, creatief bezig zijn en denken over de toekomst van Maas en Waal. In de expositie zijn ook werken van Stichting KunstBakens te zien.

Wilt u met uw klas deelnemen aan deze museumles? Het museumbezoek duurt 90 minuten en we hanteren i.v.m. de korte looptijd van de expositie een speciale prijs van 25 euro per klas, ongeacht het aantal leerlingen.

Meld u aan, liefst vóór 1 februari 2020, dan kunnen wij uw eventuele vragen beantwoorden:  info@museumtweestromenland.nl