Stichting Vrienden van het museum Tweestromenland

Geschiedenis

Begin 2019 besloot het huidige bestuur om te komen tot een Stichting Vrienden van museum Tweestromenland. Dit om het draagvlak onder de bevolking van het Land van Maas en Waal te vergroten. Als u vriend wordt, ontvangt u regelmatig onze digitale nieuwsbrief waarmee u op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen binnen het museum. Daarnaast wordt u geïnformeerd over de nieuwe tentoonstellingen. Tevens wordt u eenmaal per jaar uitgenodigd voor de vriendenavond.

De gelden van de vrienden en de club van 100 worden nu rechtstreeks overgemaakt op de rekening van de Stichting Vrienden van het museum Tweestromenland. Zij beheren deze gelden en maken een bepaald bedrag, voor een bepaald doel, over op de rekening van het museum als daar, met redenen omkleed, naar wordt gevraagd. Eén keer per jaar legt het vriendenbestuur verantwoording af op de vriendenavond van het geld dat zij aan het museum heeft geschonken. Tevens maken zij jaarlijks een financiële jaarrekening op.

Giften zijn meer dan welkom! De Stichting Vrienden van museum Tweestromenland is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI) – RSIN 008435686. 

Heel hartelijk dank als u iets wilt geven voor dit goede doel!

Bestuur:

Helma Lagarde voorzitter
Cock Janssen secretaris
Jan Leenders penningmeester
Freek van Wamel organisatie club van 100

Contact:
info@museumtweestromenland.nl
www.museumtweestromenland.nl

IBAN: NL07 RABO 0130 8924 08

Jaarrekening van de vrienden.