Bestuur:

Voorzitter: Vacature                                           
Vice-voorzitter: Jaap van der Veen                           
Penningmeester: Cor Sonneveldt                               
Secretaris: Maria van Wamel                      
Marketing & Communicatie: Mark van der Wolf    
Lid: Arnold van Tiem    

Commissies:

  • Registratie objecten
  • Herwaardering collectie
  • Educatie en kinderactiviteiten

Ondersteunende externe stichting:

  • Stichting Vrienden van Museum Tweestromenland

Het bestuur en de vrijwilligers krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden.