De Stichting Vrienden van het museum Tweestromenland is sinds 1 oktober 2010 door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan de Stichting onder voorwaarden in aftrek mogen worden gebracht op uw aangiften voor de Inkomstenbelasting of de Vennootschapsbelasting.

De Stichting is bij de belastingdienst geregistreerd onder nummer 8046.92.592 en bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 41057407.

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Het doel van de Stichting Vrienden van het museum Tweestromenland is het faciliteren en ondersteunen met investeringen en financieel ondersteunen van het Museum Tweestromenland in het museumgebouw.

De Stichting vrienden van het museum Tweestromenland is een culturele ANBI. Doet u een gift aan 1 of meer culturele ANBI’s? Vanaf 2012 mag u, wanneer u uw aftrekpost berekent, uw gift verhogen met 25%. Per jaar is de verhoging maximaal € 1.250. Doet u zowel een gewone gift als een periodieke gift aan een culturele ANBI? Ook dan is het bedrag van de verhoging maximaal € 1.250.

Bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.