Nieuwsflitsen

 

Museumbestuur verstrekt aan de leden van de gemeenteraad West Maas en Waal een toelichting over de ontwikkelde museumvisie.

Geplaatst door avg (antoon) op 14-01-2019
Nieuwsflitsen >>

Op 10 januari jl. heeft het museumbestuur aan de leden van de gemeenteraad van West Maas en Waal een toelichting verstrekt op de door dit bestuur  ontwikkelde museumvisie.

Centraal in deze visie staan de volgende begrippen: marketing en overkoepelende promotie; samenwerking biedt voordelen, de bezoeker staat centraal, een goede bereikbaarheid, een all weather accommodatie is gewenst, geduld en vertrouwen en de gunfactor en het vermogen om te delen is erg belangrijk. Aan de hand van een power point presentatie heeft de museumvoorzitter Arnold de Kock een toelichting verzorgd.

-          De visie omvat een korte periode van plm. 3 jaar, waarin uitvoering wordt gegeven aan het rapport “Samen voor Erfgoed”  over De toekomst Museum Tweestromenland in Beneden-Leeuwen en Erfgoed-kansen in het Land van Maas en Waal. Dit rapport is in 2015 vastgesteld is door de gemeenteraad. Daarmee is een structurele subsidieverhoging nodig tot € 20.000,-- per jaar. De gemeente wordt verzocht om de samenwerkingspartners De Tuut en Over de Maas uit te nodigen voor een gezamenlijk overleg om een gemeentelijke museumvisie te ontwikkelen.

-          De visie voor de langere periode gaat uit van de gedachte dat het beheer en behouden van het Maas en Waalse erfgoed in een groter verband beter tot zijn recht komt. Daarbij is professionele ondersteuning vereist. Door samenwerking, gedeelde bedrijfsvoering en inhoudelijke afstemming kan het hele Maas en Waalse verhaal verteld worden. Op termijn kan gestreefd worden naar een erfgoedorganisatie in de gemeente West Maas en Waal.

-          Vervolgens worden de mogelijkheden van het museumgebouw toegelicht. M.n. het gegeven dat de provincie destijds Museum Tweestromenland heeft aangeduid als een museum passend in de culturele infrastructuur van de provincie Gelderland en dat zelfs Europa ook heeft bijgedragen uit het subsidieprogramma “Europa investeert in zijn platteland”. Tweestromenland is een geregistreerd museum en voldoet aan alle eisen.

-          Op basis van een vergelijkend overzicht van een 11 tal vrijwilligersmuseum wordt ingegaan op de exploitatie van deze 11 musea. Duidelijk wordt dan dat het gemeentelijke subsidie aan Tweestromenland wel heel erg laag is, dat de eigen inkomsten desondanks erg hoog zijn maar dat tegenover de vaste huisvestingskosten extreem hoog zijn.  Middelen om aantrekkelijke exposities samen te stellen, die meer en nieuwe bezoekers zullen aantrekken, zijn niet aanwezig.

  Bovendien zijn momenteel in de gemeente drie veranderingstrajecten opgestart, t.w. De Tuut (Water en Vuur), Tweestromenland (Samen voor Erfgoed) en Expeditie Over de Maas (Draagvlak en Inspiratie). Gepleit wordt  voor afstemming en samenwerking,  zowel inhoudelijk als voor de noodzakelijke investeringen. Daarnaast kan de maatschappelijke functie versterkt worden door samenwerking ook met de heemkundeverenigingen en dorpshuizen voor tentoonstellingen, uitwisseling van verhalen, foto’s, films en opzetten van belevingsactiviteiten, ontvangsten en presentaties  en bevorderen van interactie.

-          Tot slot wordt gepleit voor het opstellen van een marketingplan voor promoting van het culturele erfgoed, de cultuurhistorie en het aanbod van recreatieve en toeristische mogelijkheden in de gemeente. Kortom De gemeente West Maas en waal op de kaart zetten.

              De gemeenteraad van West Maas en Waal neemt op donderdag 24 januari 2019 een besluit.

 

Laatst vernieuwd: 14-01-2019 om 16:32

Terug