Welkom bij Museum TweeStromenland

 

Museum Tweestromenland in Beneden-Leeuwen

wil door tentoonstellingen de cultuurhistorie van het Land van Maas en Waal in al haar rijkdom tonen.

Op 4 oktober jl. is de tentoonstelling Bevrijding zonder vrede in ons museum van start gegaan.

In deze tentoonstelling belichten we de angst die er leefde onder de bevolking in die laatste oorlogswinter. De Waal was de frontlinie geworden; aan de noordkant (de Betuwe) de Duitsers en aan de zuidkant de geallieerden die elkaar dagelijks beschoten. De bevolking was daar de dupe van. Groot was de angst als de granaten overvlogen en naderhand de V-1’s. Mensen leefden voortdurend in angst en schoten dan de schuilkelders in. Daarvan hebben wij een film gemaakt.

De dijk werd bewaakt door de Stoottroepers. Overdag zorgden de geallieerden daar voor, in de nacht namen de stoottroepers hun taak over. Ook daar heerste angst. Angst om plotseling een groep Duitse soldaten tegen het lijf te lopen, die getalsmatig altijd groter was.

Daarnaast hebben we een overizicht gemaakt van de oorlogsmonumenten in alle dorpen van het Land van Maas en Waal. Met daarbij de belangrijkste gebeurtenis in dat dorp gedurende de oorlog:
 - In Wamel de 14 mannen die in Tiel zijn gefusilleerd.
 - In Winssen de ontplofte Brenncarier
 - In Beneden-Leeuwen de doden van de mei-staking en de doden van de laatste oorlogswinter.

Al met al een interessante tentoonstelling die inmiddels s door honderden mensen is bekeken.

   

 

Het museum is open op woensdagmiddag, vrijdagmiddag, zaterdagmiddag en zondagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur.
Meer info over tijden, route enz. vindt u bij:
 
Opening van de tentoonstelling Onderwijs door de wethouders van onderwijs
Sjef van Elk en Bert van Swam op vrijdag 21 juni.