Welkom bij Museum TweeStromenland

 

   Leven, wonen en werken in het Land van Maas en Waal.
                                                                                              

Het centrale thema van dit museum is Leven, wonen en werken in het land van Maas en Waal in de negentiende en de twintigste eeuw. Op drie verdiepingen is te zien hoe de mensen hier in het verleden hebben gewoond en gewerkt. De dreiging van het water was nooit ver. In de voorbije eeuwen is het gebied regelmatig overstroomd met als de meest nabije herinnering de bijna-overstroming van 1995. Een gebeurtenis waar nog veel over gesproken wordt. Maar de rivieren zorgden door hun vervoersfunctie ook voor werkgelegenheid in deze regio.

Het leven tussen Maas en Waal.

Totdat de drie bruggen kwamen was dit gebied door haar geïsoleerde ligging, alleen bereikbaar via pontjes. Het leven was er sober en hard. Door de bruggen werd het land ontsloten en werd het opgestuwd in de vaart der volkeren. Vooral over die periode, voor de komst van de bruggen, gaat ons museum. Op de eerste verdieping maakt u een wandeling door het verleden en ziet u de tegenstelling tussen een sober interieur en een rijk interieur. Daarnaast zijn er twee winkelinterieurs te zien, een kruidenierswinkel en een manufacturenzaak uit plm. 1900. Een nonnencel die herinnert aan de oorspronkelijke functie van het gebouw, een vrouwenklooster, completeert deze verdieping.

Op de tweede verdieping zijn diverse beroepen uit dit gebied te vinden zoals een steenbakkerij, een klompenmakerij en een mandenmaker. Daarnaast vindt u het leven tussen de rivieren afgebeeld evenals de gezondheidszorg in Druten, het huidige Boldershof/ ’s Heeren Loo. Ook een timmermanswerkplaats ontbreekt niet. Een eendenkooi toont ook een van de bronnen van inkomsten in deze streek.