Projecten

 

     Momenteel zijn de volgende programma's beschikbaar.

    

 1. Verzamelen: groep 3-4.
  Het project bestaat uit 3 delen. De leerlingen maken eerst kennis met het verzamelen en ordenen van voorwerpen. Daarna gaan ze het museum bezoeken en tenslotte maken ze hun eigen "museum".
   
 2. Het dagelijkse leven in en om het huis: groep 5-6.
  Kinderen worden wegwijs gemaakt, hoe het leven in de 1e helft van de 20e eeuw was, in vergelijking met het heden. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de huishouding, voeding, sanitaire voorzieningen en alles wat hiermee samenhangt.

   
 3. Leven met het water in het land van Maas en Waal/De koffer van Johanna: groep 7-8.

  Het project "Leven met het water in Maas en Waal/De koffer van Johanna", gaat over het leven van de bewoners met het water als vriend en als vijand in het Land van Maas en Waal. Dit water geeft veel voordelen, maar ook veel strijd. Het project sluit aan bij het canonvenster "De watersnood, dreiging van het water". Het project bestaat uit 3 lessen.
  De eerste les is een korte voorbereidende les op school.  De leerlingen onderzoeken "het water als vijand".
  De tweede les vindt plaats in het museum. De koffer van Johanna en haar familie, met daarin documenten, voorwerpen en een vragenlijst met opdrachten over de watersnoodramp van 1861, wijzen de leerlingen in drietallen de weg door het museum. Water was naast vijand ook vriend. Leerlingen leren waarom de mensen ondanks de gevaren toch in het gebied bleven wonen. In het museum maken de leerlingen kennis met de beroepen die met het water te maken hebben d.m.v vragen en opdrachten. Hierbij worden digitale hulpmiddelen ingezet, waarbij de beleving van een (watersnood)ramp centraal staat. Leerlingen werken tijdens het bezoek zelfstandig. Ingezet wordt op samenwerking in groepjes en reflectie.
  In de derde les op school ontdekken de leerlingen de rol van het water in het heden.

  De bezoekles in het museum duurt 90 minuten.
   

   

  Kosten: 1 begeleider op 5 leerlingen gratis voor alle projecten.  Klik op één van onderstaande links voor meer informatie.

  Verzamelen Lesbrief.pdf
  Het dagelijks leven in en om het huis Lesbrief.pdf
  Leven met het water Lesbrief.pdf