Jaarverslag

 

Verslag bezoek scholen 2017 - 2018 aan het museum.

Bij de thema’s op de basisscholen krijgt Cultureel Erfgoed steeds meer de aandacht. Daarbij kan een bezoek aan een museum het verleden aanschouwelijker maken voor de kinderen.


 

Om deze bezoeken in het museum mogelijk te maken, is er veelvuldig een beroep gedaan op alle (jeugd)gidsen en baliemedewerkers. Door hun enthousiaste inzet zijn de leerkrachten, leerlingen en begeleiders zeer te spreken over de bezoeken. Dit blijkt steeds weer uit de ingevulde evaluaties.

Daarom heel hartelijk dank aan alle mensen die hieraan hun bijdrage hebben geleverd.
Het educatieteam,
De jeugdcoördinatoren.