Schenking Gyotstichting

 

Dinsdag 30 november ontving het bestuur van ons museum een bijzonder geschenk: een lepel en vork van Nijmeegs zilver. Het bestek is vervaardigd tussen 1720 en 1733 door de Nijmeegse zilversmeden Wolffsen en Cornelii en draagt het familiewapen van de familie Van Delen. De adelijke, in 1895 uitgestorven familie Van Delen bewoonde het kasteel te Druten (gebouwd rond 1650 en afgebroken in 1866). De dwarsbalk in het wapen van de familie Van Delen is opgenomen in het gemeentewapen van Druten.

De heer A.E.P. Aelberts, oud-burgemeester van Druten had de eer het unieke bestek te overhandigen namens de Guyotstichting. Deze stichting is een "dochter"van de stichting Vrienden van het Valkhofmuseum, dat zich tot taak stelt de collectie van Nijmeegs zilver uit te breiden. De bestuursleden van de stichting zijn van mening dat dit in Druten gebruikte bestek in Maas en Waal hoort. Het aangeboden bestek is een zeer waardevolle aanvulling van de museumcollectie en een uitstekende impuls voor de professionalisering en kwaliteitsverbetering van het herbouwde streekmuseum.