Kruyswijk Jansenprijs

 

De Kruyswijk Jansen Prijs is genoemd naar de eerste directeur van Gelders Oudheidkundig contact, de latere stichting Gelders Erfgoed. Het thema van 2010: Erfgoedinstellingen en Zorg.

 

Met het project: " Remeniscentiekisten voor ouderen", voldeed het museum, volgens de jury,  ruimschoots aan de gestelde beoordelingscriteria. Het project bestaat vanaf 2002 en is succesvol verder ontwikkeld toen vanuit de zorg daaraan behoefte bleek te bestaan. Zo worden met deze voorwerpen, herinneringen van vroeger aangeboden. Het maakt de mensen rustiger en blijer. Ze gaan weer praten en vertellen over vroeger: het leidt tot verbetering van levenskwalitiet en verhoogt hun gevoel van eigenwaarde.

De regionale spreiding is uniek: zorginstellingen uit heel Maas en Waal, Tiel en Nijmegen , maken er gebruik van.

De Kruyswijk Jansen Prijs 2010, bestaande uit een bronzen penning en een cheque van €1000,-, werd op 1 oktober uitgereikt, door gedeputeerde Cultuur van de provincie Gelderland Hans Esmeijer.