Privacy Relaties

 

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan   wet- en waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.)