ANBI

 

De Stichting Vrienden van het museum Tweestromenland is sedert 1 oktober 2010 door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan de Stichting onder voorwaarden in aftrek mogen worden gebracht op uw aangiften voor de Inkomstenbelasting of de Vennootschapsbelasting.

De Stichting is bij de belastingdienst geregistreerd onder nummer 8046.92.592.en bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 41057407.

De leden van het bestuur ontvangen GEEN beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Het doel van de Stichting Vrienden van het museum Tweestromenland is het faciliteren en ondersteunen met investeringen en financieel ondersteunen van het Museum Tweestromenland in het museumgebouw.

De jaarrekening 2018 vindt u hier.  AVW 2018 - Balans 2017-2018.pdf

De Stichting vrienden van het museum Tweestromenland is een culturele ANBI Doet u een gift aan 1 of meer culturele ANBI's? Vanaf 2012 mag u, wanneer u uw aftrekpost berekent, uw gift verhogen met 25%. Per jaar is de verhoging maximaal € 1.250. Doet u zowel een gewone gift als een periodieke gift aan een culturele ANBI? Ook dan is het bedrag van de verhoging maximaal € 1.250.

Beleidsplan en bestuur:  ANBI_beleidsplan-bestuur.pdf